Strony Narodowego Muzeum Morskiego wykorzystują pliki cookie, aby aby zapewnić użytkownikom maksymalny komfort przeglądania oraz do celów statystycznych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Jeśli chcesz ograniczyć lub zablokować pliki cookie, możesz to zrobić za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.

X

Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku

Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualny język:

Polski
Radosnych Świąt Bożego Narodzenia
Kompleks muzealny nad Motławą

Regulamin bezpłatnego newslettera

Słowniczek
Muzeum - Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku ul. Ołowianka 9-13, 80-751 Gdańsk, NIP 583-12-81-033, Regon 000635075, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

Ustawa o świadczeniu usług elektronicznych – ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. 2013 poz. 1422);


Postanowienia

 1. Usługa bezpłatnego newslettera świadczona jest przez Muzeum na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usług newslettera należy uważnie zapoznać się niniejszym Regulaminem.
 2. Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na informowaniu Użytkowników o wydarzeniach zwianych z działalnością Muzeum, w szczególności wystawach. Jest on wysyłany drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego na adres poczty elektronicznej Użytkownika.
 3. Subskrypcja newslettera polega na wpisaniu adresu poczty elektronicznej, którym dysponuje Użytkownik do formularza udostępnianego przez Muzeum na stronie internetowej. Wpisanie nazwy miejscowości nie jest konieczne do subskrypcji newslettera. Subskrypcja następuje z chwilą wprowadzenia przynajmniej adresu pocztu elektronicznej do formularza.
 4. Subskrypcja newslettera przez Użytkownika stanowi wyrażenie przez Użytkownika zgody na otrzymywanie bezpłatnego newslettera zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Użytkownik subskrybując newsletter wyraża zgodę na przetwarzanie przez Muzeum swoich danych osobowych w postaci podanego adresu e-mail celem zapisu na newsletter i realizacji tej usługi przez Muzeum. Podanie danych jest dobrowolnie. Użytkownik ma prawo do dostępu do danych, w tym zwłaszcza ich poprawiania, żądania ich usunięcia oraz prawo do odwołania zgody na przetwarzanie w każdym czasie. Odwołanie zgody na przetwarzanie danych skutkować będzie zakończeniem świadczenia usługi newslettera i usunięciem danych konta pocztowego Użytkownika z listy dystrybucyjnej newslettera.
 6. Do korzystania z newslettera niezbędny jest:
  1. komputer lub inne urządzenie z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową;
  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
 7. Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi newslettera. Rezygnacja może nastąpić poprzez kliknięcie w odpowiedni link znajdujący się w stopce newslettera. Rezygnacja z newslettera oznacza zakończenie świadczenia tej usługi. Usunięcie danych konta pocztowego Użytkownika z listy dystrybucyjnej newslettera następuje niezwłocznie.
 8. Użytkownik subskrybując newsletter wyraża zgodę na wysyłanie przez Muzeum za pośrednictwem newslettera informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną na konto e-mail Użytkownika. Ewentualne informacje handlowe dotyczyć będą towarów oferowanych w internetowym sklepie Muzeum.
 9. Muzeum jest uprawnione do usunięcia z subskrypcji Użytkownika, którego użytkownik naruszył niniejszy Regulamin lub prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej, albo też podejmuje działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z usługi przez innych użytkowników albo dostarczanie treści bezprawnych.
 10. Użytkownikowi przysługuje prawo składania reklamacji w sprawach funkcjonowania usługi newslettera.Reklamacje należy składać na adres Muzeum. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Muzeum niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni. W przypadku konieczności uzupełnienia informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji Muzeum zwróci się o uzupełnienie informacji. Użytkownik powinien uzupełnić informację w terminie 7 dni. Termin do rozpatrzenia reklamacji biegnie od dnia uzupełnienia reklamacji nie dłuższego jednak niż wskazane 7 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 11. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej Muzeum, w formie, która umożliwia jego uzyskanie (pobranie), utrwalenie, odtwarzanie i wydruk.

Partnerzy

Dofinansowano ze środków
Programu Wieloletniego Kultura+